Rèm Nhà Hàng Khách Sạn

Rèm sân khấu

1,0

Rem khách sạn có điểm khác với rèm trong gia đình về kích thước và thiết kế. Đã từng thi công hàng trăm bộ rèm khách sạn, RÈM NAM AN hiểu rõ cần thi công rèm như thế nào để phù hợp với từng phòng riêng và những khu vực chung trong khách sạn.
Vì số lượng bộ rèm lớn, nên chúng tôi có những báo giá riêng cho từng công trình khách sạn, nhà nghỉ phù hợp.