Thi công bộ rèm vải âm trần cấu tạo 1 lớp hoặc 2 lớp rèm với kiểu ray rèm đặc biệt cho thẩm mỹ đẹp mắt