Rèm vải sổ cửa sổ 2 lớp

1,0

Rèm vải treo cửa sổ, tuỳ chọn chất vải, mẫu hoa văn, hoặc thêu tay. Có thể may đo rèm vải 1 hoặc 2 lớp theo thiết kế riêng. theo mọi yêu cầu

Mã: RAN01CS Danh mục: