Rèm nhôm cửa kính

1,0

Lắp rèm nhôm che cửa kính đẩy lối ra vào, hay lắp trong cửa sổ. Các bản lá nhôm 2,5 và 5mm

Hotline : 0946731999